شیخ عبدالکریم حائری

پست با عنوان شیخ عبدالکریم حائری از وبلاگ هاشمی فشارکی
وی در سالهایی که در حوزه علمیه سامرا حضور داشت از من دانش فقهای بزرگی چون آیة الله سید محمد فشارکی ، ..... ، که هر یک از ستاره های درخشان آسمان فقاهت به شمار می رفتند، خوشه علم و معنویت چید ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها