دیگه خیلی از چیزها جوابم نیست

پست با عنوان دیگه خیلی از چیزها جوابم نیست از وبلاگ رادیو ت و پرت
تو پاییز امسال برای گذرون به خیلی از درها زدم، از خیلیی هاش تو خبر نداری. نذاشتم که خبردار شی. آشفته ام و سرگردون. دیگه حتی کمیل ها هم تو گلستان جوابم نیست. دیگه خیلی از چیزها جوابم نیست. دیگه حتی سوالم نمیپرسم و تو بودی که میگفتی بی تفاوتی مرگ ماست. مهسا من تو این روزها تورا کم دارم. مهسا نکنه که یادت بره همه اینا بازیچه است. مهسا نکنه که یادت بره از این دالان شک باید گذشت. مهسا نکنه که تو این باتلاق جهل دست و پا بزنی و از این لجن لذت ببری. مهسا نکنه یادت بره که این اسرار را به سر بریده میگن، نکنه که افتخار کنی به این سر روی گردنت.

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها