نمیشه که مال بود

پست با عنوان نمیشه که مال بود از وبلاگ اشتباهی که پیش آمده
گفت نمیشه آدمهای قدرنشناس و دروغگو رو دوست داشت؛ بعد من مرور دیدم هر دو ویژگی در خودش هست و من هم تونستم دوستش داشته باشم.

اطلاعات

آخرین ارسال ها