ریش بایزید یا دم ؟

پست با عنوان ریش بایزید یا دم ؟ از وبلاگ تمنای طلوع
یک وقت بچه ها راه را بر بایزید گرفتند و پسرکى به شوخى پرسید: «پیرمرد! ریش تو مُحترم تر یا دُمِ ؟» بایزید ریشى جنبانید و با خنده گفت: «فرزند! اگر از پُلِ صراط بگذرد ریش ِ بایزید و اگر نگذرد دُمِ » [تذکرة الاولیاء/ ذکر ابویزید بسطامی]

اطلاعات

آخرین ارسال ها