کیفیت خود استراتژی یا اجرای استراتژی، مساله این است؟

پست با عنوان کیفیت خود استراتژی یا اجرای استراتژی، مساله این است؟ از وبلاگ جستجوگر رمز و رازها
(فصل اول: ایجاد سازمان های استراتژی محور) نتایج تحقیقی از 257 مدیر نشان داده که توانایی اجرای استراتژی به مراتب مهم تر از کیفیت خود استراتژی است. (این تحقیق مربوط به سال 1999 است) نه در واقع می توان گفت که مساله اصلی عدم تحقق استراتژی ها، نه خود استراتژی بلکه اجرای بد استراتژی است.

اطلاعات

آخرین ارسال ها