تاخیرهای رشدی ک ن ن نا

پست با عنوان تاخیرهای رشدی ک ن ن نا از وبلاگ اشتراک مطالب

مشکلات بینایی در ک ن مانند ن نایی و کم بینایی باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در رشد این ک ن می شود . مشکلات بینایی از راه های زیر در رشد ک ن ن نا و کم بینا تاثیر می گذارد :
باعث تاثیر بر جست و جوی محیط توسط کودک شده و رشد حرکتی را به تاخیر می اندازد .
بر رابطه مادر و کودک تاثیر منفی می گذارد .
سایت مشاوره و راهنمایی فیلیا راه های زیر را برای جلوگیری از مشکلات رشدی ک ن ن نا ارائه می دهد :
افزایش درون داد حسی این ک ن
تشویق تلاش های کودک برای برقراری ارتباط
تحریک زبان کودک

برای مطالعه متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/461/رشد-ک ن-ن نا-و-کم-بینا.htmlاطلاعات

آخرین ارسال ها