تصمیم های جدید پیرامون بنزین در راه است

پست با عنوان تصمیم های جدید پیرامون بنزین در راه است از وبلاگ سیمرغ

کشور، گفت: در شرایط فعلی باتوجه به افزایش قیمت ارز قرار است هفته آینده جلسه مستقلی با تعدادی…

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها