طرح استیضاح «ظریف» کلید خورد

پست با عنوان طرح استیضاح «ظریف» کلید خورد از وبلاگ سیمرغ

عضو فرا یون نمایندگان ولایی مجلس شورای ی از تدوین طرح استیضاح محمد جواد ظریف امور خارجه…

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها