اپل پتنتی برای ای اد با طراحی بدون جهت و سنسور سلامتی ثبت کرد

پست با عنوان اپل پتنتی برای ای اد با طراحی بدون جهت و سنسور سلامتی ثبت کرد از وبلاگ زومیت
اپل پتنتی برای ای اد با طراحی بدون جهت و سنسور سلامتی ثبت کرد
پتنت جدید اپل مشخصات ای ادی را نشان می دهد که در آن، گوشی ماژول اختصاصی برای گوش چپ و راست ندارد و از سنسور بیومتریک نیز برای رصد داده های سلامتی بهره می برد.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها