ایده ای پیرامون ارسال یک پیام دیگر برای بیگانگان احتمالی

پست با عنوان ایده ای پیرامون ارسال یک پیام دیگر برای بیگانگان احتمالی از وبلاگ زومیت
ایده ای پیرامون ارسال یک پیام دیگر برای بیگانگان احتمالی
۴۴ سال پس از ارسال اولین پیام بشر برای بیگانگان، اکنون دانشمندان با طرح یک چالش، از نسل جوان تر دعوت کرده اند تا پیامی تازه برای فرازمینیان بنویسند.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها