استقرار موتور استنتاج متن باز مایکروسافت در بطن ویندوز

پست با عنوان استقرار موتور استنتاج متن باز مایکروسافت در بطن ویندوز از وبلاگ زومیت
استقرار موتور استنتاج متن باز مایکروسافت در بطن ویندوز
مایکروسافت در آستانه ی ارائه ی دستاوردی متن باز درزمینه ی یادگیری ماشین، تقیدش به هوش را باردیگر اثبات می کند.

اطلاعات

آخرین مطالب