افزایش مخالفت ها در اروپا علیه پیمان مهاجرتی سازمان ملل

پست با عنوان افزایش مخالفت ها در اروپا علیه پیمان مهاجرتی سازمان ملل از وبلاگ همشهری آنلاین
همشهری آنلاین هدف پیمان مهاجرتی سازمان ملل برای مهاجرت امن، منظم و قاعده مند ایجاد زمینه ای برای فهم مشترکی از مسئله مهاجرت و به اشتراک گذاشتن مسئولیت و ایجاد اتحاد در مواجه با موضوع مهاجرت است.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها