عبور کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از ریل مجلس

پست با عنوان عبور کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از ریل مجلس از وبلاگ همشهری آنلاین
نمایندگان مجلس در جلسه علنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح د.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها