سوخت گیری نافرجام جنگنده های یی | دو سقوط پیاپی

پست با عنوان سوخت گیری نافرجام جنگنده های یی | دو سقوط پیاپی از وبلاگ همشهری آنلاین
همشهری آنلاین: رسانه های گزارش داده اند دو هواپیمای متعلق به تفنگداران دریایی هنگام سوخت گیری به یکدیگر برخورد کرده و سقوط کرده اند.

اطلاعات

آخرین مطالب