درخواست از پلیس فرانسه برای پیوستن به اعتراضات جلیقه زردها

پست با عنوان درخواست از پلیس فرانسه برای پیوستن به اعتراضات جلیقه زردها از وبلاگ مهر نیوز
اتحادیه پلیس فرانسه از اعضای خود خواسته است به اعتصابات و اعتراضات این کشور بپیوندند.

اطلاعات

آخرین مطالب