ایران به هیچ توافقی برای کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شود

پست با عنوان ایران به هیچ توافقی برای کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شود از وبلاگ مهر نیوز
نفت پیش از آغاز به‎کار رسمی نشست ۱۷۵ اوپک، بار دیگر تاکید کرد که ایران به هیچ توافقی مبنی بر کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شود.

اطلاعات

آخرین مطالب