دروغ پراکنی متهم کنندگان ایران به پروپاگاندا

پست با عنوان دروغ پراکنی متهم کنندگان ایران به پروپاگاندا از وبلاگ مهر نیوز
افشاگری خبرگزاری رویترز، معتبرترین خبرگزاری انگلیسی زبان در مورد فعالیت رسانه ای ایران، به یک گزارش دروغین و جعلی تبدیل شد.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها