افشای رشوه بزرگ سعودی ها به ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری

پست با عنوان افشای رشوه بزرگ سعودی ها به ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری از وبلاگ مهر نیوز
گزارشی جدید نشان می دهد که ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود کمک مالی قابل توجهی را از سعودی ها دریافت کرده است.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها