دوزخ فقر برای ۱۳ میلیون ایرانی

پست با عنوان دوزخ فقر برای ۱۳ میلیون ایرانی از وبلاگ سیمرغ

شناسایی خط فقر از جمله شاخص هایی است که در نظام آماری کشور ما سال هاست هیچ نهاد رسمی به سراغش نرفته…

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها