بازداشت دانش آموزان و دانشجویان معترض فرانسوی آغاز شد

پست با عنوان بازداشت دانش آموزان و دانشجویان معترض فرانسوی آغاز شد از وبلاگ سیمرغ

در فرانسه ۳۲ دانشجوی معترض به طرح اصلاح نظام آموزشی بازداشت شدند

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها