بارش های پاییزی بوشهر، بخشی از کمبود منابع آب را جبران کرده است

پست با عنوان بارش های پاییزی بوشهر، بخشی از کمبود منابع آب را جبران کرده است از وبلاگ ویستا
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با اشاره به افزایش 3 برابری بارش باران در استان بوشهر گفت: بارش های پاییزی، با توجه به ری شدید مخازن آب زیرزمینی، تنها ر بسیار ناچیزی از کمبود…

اطلاعات

آخرین مطالب