افزایش تعداد نیروهای شهرداری همدان از مشکلات مدیریت شهری است

پست با عنوان افزایش تعداد نیروهای شهرداری همدان از مشکلات مدیریت شهری است از وبلاگ ویستا
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: با ناحیه محوری به مدیریت غیر متمرکز در شهر می رسیم و مردم ارتباط نزدیکتری با مدیران شهری در اداره و مدیریت شهر دارند.

اطلاعات

آخرین مطالب