سومین جشنواره جنات برگزار می شود

پست با عنوان سومین جشنواره جنات برگزار می شود از وبلاگ ویستا
سومین جشنواره جنات با موضوع انقلاب 1440 ساله با هدف معرفی دست آوردها و چالش های مشابه انقلاب نبوی و انقلاب ی اقدام به فراخوان آثار می کند.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها