شیخ وه با ارعاب و تهدید مسلحانه اوقاف و امور ی لیبی شد

پست با عنوان شیخ وه با ارعاب و تهدید مسلحانه اوقاف و امور ی لیبی شد از وبلاگ ویستا
یک منبع آگاه اعلام کرد که افراد مسلح وه با حمله به دفتر رئیس ت وفاق ملی در طرابلس با ارعاب و تهدید وی را وادار د حکم انتصاب یکی از شیوخ برج...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها