سایه دقیق ترین راکت ایرانی روی سر دشمنان

پست با عنوان سایه دقیق ترین راکت ایرانی روی سر دشمنان از وبلاگ شمیم دل


قدرت موشکی ایران اکنون یکی از دستاورد های بزرگ جمهوری ی در عرصه فناوری های نظامی و قدرت دفاعی کشور است که نقطه شروع این پیشرفت را می توان دوران جنگ تحمیلی و محاصره همه جانبه در آن زمان توسط سایر کشور ها دانست. امروز با تکیه بر توانمندی داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در فواصل زمانی کوتاه، موشک های جدید و مدرنی توسط نیرو های مسلح کشور رونمایی می شود که با معرفی هرکدام از آن ها دشمنان از پیشرفت ایران در عرصه دفاعی عصبانی تر شده و توانایی جمهوری ی در عرصه دفاعی نمایان تر می شود.سایه دقیق ترین راکت ایرانی روی سر دشمنانبیشتربخوانید:سایه دقیق ترین راکت ایرانی روی سر دشمنان

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها