بخش جذاب داخلی !

پست با عنوان بخش جذاب داخلی ! از وبلاگ گاه نوشته های چه :)

وااااای اصلا این حجم از خستگی برام قابل درک نیست ظهرا میخوابم شب گاهی مجبور و گاهیم دوست ندارم بخوابم ..رفت و آمد بیمارستان ادمو خسته میکنه ...دوست دارم درس بخونم خیلی زیاد ..ولی راندمانم متوسط بیشتر نیست ..شلوغی خوابگاه اذیتم میکنه ...بچه ها همه از نظر روحی نیاز دارن خودشونو تخلیه کنن ولی قشنگ رو نرو منن..چقدر حرف آخه ...مخصوصا متاهلای زبون نفهم فک ما نامزد و شوهرشونیم که حوصلشونو داشته باشیم ...خستم...

اطلاعات

آخرین ارسال ها