آشنایی با ی تجهیزات پزشکی

پست با عنوان آشنایی با ی تجهیزات پزشکی از وبلاگ تجهیزات
دراینجا با وظایف ی تجهیزات پزشکی، بازار تجهیزات پزشکی و معرفی رشته ی ی تجهیزات پزشکی می پردازیم. متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های تجهیزاتی مراکز درمانی، آموزش چگونگی استفاده از لوازم و تجهیزات پزشکی و تعمیر آنها، انجام تحقیقات نظری و عملی در زمینه بهبود کیفیت تولید و نگهداری لوازم پزشکی ، نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها بازدید از دستگاهها و ماشین آلات پزشکی را بعهده دارند.
نمونه وظایف ی تجهیزات پزشکی
– رسیدگی به امور مربوط به تجهیزان پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی.
– نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای تعیین شده.
– آموزش تعمیرات و نگهداری لوازم ماشین آلات پزشکی به تکن ای مربوط.
– انجام تحقیقات پیرامون بهبود کیفیت تولید و نگهداری و تعمیر لوازم و ماشین آلات پزشکی.
– نظارت در بررسی پیشنهادات ارجاع شده مربوط به استانداردهای وسائل و لوازم دستگاههای پزشکی.
– تهیه طرحهای تجهیزاتی مراکز درمانی.
– نظارت در انجام تحقیقات و آزمایشهای لازم در زمینه ساخت و تعمیرات تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها.
– س رستی و نظارت بر کار گروههای تعمیرات تجهیزات پزشکی و کارگاههای مربوط.
– جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه تعمیرات و تهیه لوازم ماشین آلات و دستگاههای پزشکی.
– تعقیب و پیگیری جهت انجام پروژه ها و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی.
بازار کار ی تجهیزات پزشکی:
متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی
های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
بیمارستانها
اشتغال یابند.

شرایط احراز :
دانشنامه ا یا فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های ی پزشکی، الکترونیک ، برق، مکانیک و مخابرات

برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر24 مراجعه کنید. سایت شهر24 مرجع آگهی های رایگان.با سایت شهر24 دیده شوید.

اطلاعات

آخرین ارسال ها