هوا بس ناجوانمردانه سرد است - مهدی اخوان ثالث

پست با عنوان هوا بس ناجوانمردانه سرد است - مهدی اخوان ثالث از وبلاگ کارگروه ادبی الشعرای شیرین سخن
هوا بس ناجوانمردانه سرد است آی... دمت گرم و سرت خوش باد سلامم را تو پاسخ گوی در بگشای نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم بیا بگشای در بگشای دلتنگم حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد تگرگی نیست مرگی نیست ص گر شنیدی صحبت سرما و دندان است سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها