نمرات تبلیغات

پست با عنوان نمرات تبلیغات از وبلاگ فرانک سطوتی faranak setvati
این ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا11تیرماه دوشنبه ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند.faranak.setvati@ gmail.com
سطوتیموید باشید. نمره نام خانوادگی ردیف 19 علیرضا ی اصلی کنجه کتاب 1 19 رضا اصفهانی 2 17 اصغر بهرامی حصاری 3 20 سیمین حسن پورطارمسری 4 19 داود حسن دوست 5 18.5 مهدی رفیع زاده 6 20 اشکان رمضان 7 18 محمد سیروس نمائی مرنی 8 19 محمد شفیع نیا 9 18 حسین شیری 10 20 اکرم صیفوری 11 19.5 مسعود ضیاء الدینی اورانی 12 16.5 محمود عبدالملکی 13 18 نایب علی گیفانی 14 20 مرتضی محسنی فتیده 15 17 میریعقوب 16 17 حسین ی 17 19.5 مهدی یمن 18 20 نرگس بسحاق 19 20 رقیه بهبودی بجندی 20 14 محمدرضا خانجانی 21 17.5 امین خدادادطلاتپه 22 19.5 اسماعیل خیرالهی 23 20 هادی زارعی 24 20 سیداحمد سجادی 25 19.5 اصغر سلطانی شهر 26 18.5 مهدی عظیمی 27 19.5 حسین فرزانه 28 18.5 عبدالعلی قربانی 29 20 فاطمه کلاشلو 30 20 مهدیه مهدیان 31

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها