طوطی سخنگو | قصه های ک نه

پست با عنوان طوطی سخنگو | قصه های ک نه از وبلاگ مهربان بی پایان
پسری که تنبل بودبعضی از بچه ها عادت های زشتی دارند و دوست دارند هر کار زشتی که انجام می دهند به گردن این و آن بیاندازند،آن ها باید بدانند که این کار بسیار زشت و ناپسند است.پارسا پسر تنبلی بود، او به سختی کارهایش را انجام می داد، پدر پارسا چند طوطی داشت که چند کلمه ای بلد بودند صحبت کنند.پارسا آن ها را بسیار دوست داشت و یک روز از پدرش پرسید که چگونه می توانم به ان ها صحبت را یاد بدهم؟پدر پاسخ داد که اگر کلمات کوتاه را روزی ۱۵ تا ۲۰ بار به آن ها بگویی بعد از گذشت ۳ ۴ روز آن ها می توانندیاد بگیرند ولی به شرطی که این کار مداوم باشد و جمله ها زیاد طولانی نباشند.پارسا شروع به تمرین با طوطی ها و کلماتی که می خواست را به آن ها یاد داد.چند روز بعد که حس با طوطی ها کار کرده بود و آن ها کلماتی کهپارسا می خواست را یاد گرفته بودند، هنگامی که پارسا شب بخیر گفت به طوطی ها نگاهی کرد وآن ها سریع گفتند شیرینی بخور شیرینی بخور…پارسا هم هر شب کارش همین شده بود و بدون خوردن شیرینی به رختخواب نمی رفت،صبح ها هم که مادرش برای بیدار ش می آمد تا مدرسه اش دیر نشودپارسا نیم نگاهی به طوطی ها می کرد و آن ها هم...ادامه مطلب در سایت سرزمین عروسک=====>dollland.ir

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها