ریشه ­ها و زمینه های اشتباهات در زندگی از منظر آیات و روایات

پست با عنوان ریشه ­ها و زمینه های اشتباهات در زندگی از منظر آیات و روایات از وبلاگ سبک زندگی ی
ریشه اشتباهات در زندگی اگر نگاه به صفحات حوادث رو مه ها بیاندازیم می بینیم که افراد با کمی بی دقّتی در زندگی شان دچار چه اشتباهات شده است که بعد از افتادن در دام پلیس و اظهار پشیمانی می کنند و می گویند گاش هیچ وقت فلان کار را نمی د و یا با فلانی دوست نمی شدند و یا کاش کمی صبر می د و یا با ی که تخصص در این زمینه داشت م می د و یا در باره این مسئله بیشتر جستجو می د و از افراد با تجربه می پرسیدند و ای کاش و ای کاش و ای کاش.. که پر است زندگی ما از این ای کاش­ها. و اگر بخواهیم سری به صفحات پرونده های آ ت بزنیم باز گزارشات وحیانی نشان می دهد که در قیامت نیز پی به اشتباهات زندگی دنیایی مان بریم و آرزو می کنیم که ای گاش خدا فرصت دوباره می داد و خودمان را اصلاح می کردیم و یا درسبک زندگی مان کمی رنگ خ می دادیم، و ای کاش با فلانی دوست می شدم و با فلانی دوست نمی­شدم. و هزاران ای کاش های که دیگر سود به زندگی مان ندارد. و اگر بخواهیم در زندگی دنیایی و ا وی مان گرفتار مشکلات ناشی از اشتباهات و بی­دقتی مان نشویم باید به ریشه ی اشتباهات مان پرداخته و از را ارهای برون رفت از آن را بی م؛ تا در پیچ و خم های زندگی کمتر لغزش داشته باشیم. این تحقیق به گوشه از ریشه ی و راه های برون رفت از مشکلات رایج در زندگی روز مره ما پرداخته است. اگر دوست دارید این مقاله را بخوانید به لینک زیر سر بزنید ریشه اشتباهات ما در زنده گی و راه های برون رفت از آن

اطلاعات

آخرین ارسال ها