دوستی بی منت

پست با عنوان دوستی بی منت از وبلاگ زمین ناهموار
هر روز که آفتاب سر بزند چه باشم چه نباشم، زمین روشن است. این خاصیت نور است.در دوردست و غربت ک شان اما... نزدیک تر از هر دوستی، بی منت، گرمابخش زندگی من است.

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها