بر روی زمین ناهموار

پست با عنوان بر روی زمین ناهموار از وبلاگ زمین ناهموار
غمخوار کم و گوهخور زیاد است...حتی اگر در گوشه ای از اتاق بنشینی و درب روی همه ببندی باز هم گوشه و کنار می بینی و می شنوی عده ای همچنان به گوهخوری مشغول هستند.به یاد دارم در زمان های خیلی دور که استفاده از موال در خیلی از دهات رایج نبود، سگ ها وظیفه ی همین آدم ها را برعهده داشتند. اما ای کاش قضیه به همین مقدار ختم می شد! این آدم نماها علاوه بر این تغذیه ی مورد علاقه شان، به شدت هم پاچه می گیرند و هم چنگ و دندان نشان می دهند.

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها