زلیخایی نکردی

پست با عنوان زلیخایی نکردی از وبلاگ اشعار علی میرزایی
زلیخایی نکردیفکر کردی آن شب غمبار یادم می روددر کنارم باشی و غمخوار یادم می رود؟کردی آن شب در دلم برنامه ریزی عشق راریختی در دل تو نرم افزار یادم می رود؟پیش چشمم کرده بودی جلوه در بزم رقیباز تو آن رفتار دل آزار یادم می رود؟گفته بودی عاشقت هستم نه از روی هوس آن همه قول و قرار انگار یادم می رود؟مانده ام دست تهی با گریه های نیم شباشک و آه و روی بر دیوار یادم می رود؟یوسف خود را زلیخایی نکردی ،منتظر،مانده بودم بر سر بازار یادم می رود؟در بهارستان تهران وعده گاه ما مگ شت ایوان سپهسالار یادم می روددفتر شعری سروده در غم ِ عشقت "رها" بی تو کم کم بی وفا اشعار یادم می رود علی میرزائی "رها"

اطلاعات

آخرین ارسال ها