ی کرده ام پیدا

پست با عنوان ی کرده ام پیدا از وبلاگ اشعار علی میرزایی
ی کرده ام پیدا
خوشا کز مال دنیا قرص ماهی کرده ام پیدا
به پای قصر زرین تو راهی کرده ام پیدا به عمری بوده ام سرباز صفر صحنه ی شطرنج
سرت نازم که مانند تو شاهی کرده ام پیدا زلیخایم اسیرم، گر به چاه عشق جانسوزت
به عشق خویش می بالم، چه!چاهی کرده ام پیدا تویی در بزم اغیار و منم در کلبه احزان
نمی دانی که من حال تباهی کرده ام پیدا اسیر دست تقدیرم ز دست عشق جان سوزت
ز چشم تو نگاه ِ گاه گاهی کرده ام پیدا بیا یک شب ببین یاس سفیدم سیل اشکم را
که از اشک سحرگاهی ، ی کرده ام پیدا مرا از مال دنیا گنجی از یک عشق پنهان است که در ویرانه ی دل با نگاهی کرده ام پیدا چه ی که خیل اختران مهمان من بودند
"رها"در ناله ی صبحم چه آهی کرده ام پیدا علی میرزائی"رها"

اطلاعات

آخرین ارسال ها