سخن بسیار است

پست با عنوان سخن بسیار است از وبلاگ اشعار علی میرزایی
سخن بسیار است خامُوشم گر چه مرا با تو سخن بسیار است خوب دانم که تو را لطف به من بسیار است مست از بوی تو ام یاس سفیدم عمری ور نه گل های فراوان به چمن بسیار است آرزومند تو ام ای گل بستان امید گر چه در دشت و دمن سرو و سمن بسیار است فرصت و قسمت دیدار تو ام نیست ولی در دل از دوری تو رنج و محن بسیار است بار ها با تو سخن خواستم آغاز کنم بر سر راه چو موی تو شکن بسیار است دل(رها)بر تو و چشمان بلا خیز تو بست ورنه خوبان و غزالان به وطن بسیار است علی میرزائی(رها)

اطلاعات

آخرین ارسال ها