حسادت شب

پست با عنوان حسادت شب از وبلاگ آرشید

پیچیده عطر تو ...
همچون صدای گامهایمان ...
در این کوچه ی قدیمی ...
با دیوارهای بالا بلند
و پنجره های خیره ...
بر ده های ش ته ی سکوت ...

بگذار این سنگفرشهای سیاه
تا سالها حسادت شب را برانگیزند
وقتی با نگاهی چون شهاب درخشان
بر آن می نگری و می گذری !


آرشید


اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها